Ungdomstjänst

Skriftlig fråga 2007/08:1372 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 17 juni

Fråga

2007/08:1372 Ungdomstjänst

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den socialdemokratiska regeringen införde ungdomstjänst som en ny påföljd. Reformen började gälla från och med januari 2007. Tanken var att ungdomstjänst i högre utsträckning skulle användas i stället för böter, som inte är en bra påföljd för ungdomar då skulder ofta följer med långt upp i åren. Påföljden ungdomstjänst finns kvar tio år i belastningsregistret, böter endast fem. Detta är inte bra eftersom belastningsregistret medför en massa hinder för ungdomar att få olika jobb. Det skapar även incitament att välja böter. Ungdomstjänst borde också gallras ur efter fem år. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att ungdomstjänst ska försvinna snabbare ur belastningsregistret och hur ser tidsplanen ut för detta arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-17 Anmäld: 2008-06-17 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-01)