Ungdomsarbetslösheten i Sala

Skriftlig fråga 2013/14:700 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Dagens ungdomsarbetslöshet är hög. Att börja sitt vuxna liv i arbetslöshet påverkar livschanserna för massor av unga människor. I Sala är 261 personer upp till 24 år arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik (maj 2014). Troligtvis är den siffran ännu högre i dag med tanke på att många gymnasieelever alldeles nyligen tog studenten.

Regeringen har infört jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och övriga skattesänkningar. Dessa insatser har inte nämnvärt minskat ungdomsarbetslösheten, därför krävs det aktiva åtgärder och insatser.

Mot den här bakgrunden vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Sala?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-23 Överlämnad: 2014-06-24 Anmäld: 2014-06-25 Besvarad: 2014-07-02 Sista svarsdatum: 2014-07-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga