Ungdomsarbetslösheten

Skriftlig fråga 2019/20:601 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen har haft som mål att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Trots att Sverige haft en stark högkonjunktur de senaste åren ligger vi på plats 23 av 28 vad gäller arbetslöshet i EU.

Svensk ungdomsarbetslöshet är uppe på höga nivåer: över 15 procent av ungdomarna går arbetslösa. Sverige måste få ned ungdomsarbetslösheten. Det är en viktig fråga kopplad till integration och kriminalitet men även för att säkra framtidens välfärd.

Bland utrikes födda har Sverige rekordhög arbetslöshet och även bland unga är det en stor del som saknar arbete. Det tar tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden, och dagens regler gör det svårt för unga att ta sig in på en stel och trögrörlig arbetsmarknad. Trots högkonjunktur har vi en alldeles för stor arbetslöshet bland unga och utrikes födda. Många prognoser pekar nu på att Sverige är på väg in i en sämre konjunktur, och fler riskerar att bli arbetslösa.

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Har ministern några konkreta förslag för att stimulera till fler jobb för Sveriges unga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga