Ungdomars psykiska hälsa

Skriftlig fråga 2020/21:708 av Stina Larsson (C)

Stina Larsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Många ungdomar och unga vuxna upplever att de inte mår bra. I stort sett samtliga aktörer med verksamhet riktad till ungdomar och unga vuxna vittnar om en ökande psykisk ohälsa. Orsakerna till ungas ohälsa kan vara många, men helt klart är att dagens samhälle ställer andra krav i grundskolan, på universitetet eller i arbetslivet.

I princip alla känner någon eller har någon person i sin omgivning som har problem med sin psykiska hälsa. Att inte må bra påverkar inte bara individen utan det kan i stor utsträckning också påverka närstående, familj, pedagoger och arbetsgivare. Det får även andra konsekvenser då många tar till alkohol, tabletter eller andra droger för att hantera sin situation. Missbruk och beroende hänger ihop med psykisk ohälsa, och går det så långt krävs det ytterligare insatser av sjukvården. Detta är ett växande samhällsproblem, och det blir ännu mer bekymmersamt i år då vi drabbats av pandemin.

Historiskt har stora hälsoutmaningar kunnat lösas på medicinsk väg, till exempel genom utvecklande av vaccin och antibiotika. När det gäller ungdomars brist på psykisk hälsa krävs det andra åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för insatser för att trenden med en försämrad psykisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna ska vända?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-25 Anmäld: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga