Ungas idrottande

Skriftlig fråga 2020/21:2112 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

En ny studie gjord av forskningsstiftelsen Mistra visar att coronapandemin har gjort många idrottande tonåringar till hemmasittare. Enligt studien har inte tonåringarna (i synnerhet gruppen 16–20 år) ersatt sitt idrottande med annan fysisk aktivitet så som andra grupper gjort – i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sedan en tid tillbaka har visserligen lättnader skett, och äldre ungdomar får återigen idrotta. Men risken är att många inte kommer tillbaka efter den paus som varit nödvändig som en del i att stoppa smittspridningen.

Jag är orolig för att detta kommer att få långtgående konsekvenser både för de enskilda ungdomarna som rör på sig minde och för landets idrottsklubbar, då detta sannolikt kommer att påverka klubbarnas möjligheter att fylla upp platserna i seniorverksamheterna samt säkra återväxten vad gäller domare, tränare och andra viktiga roller i och runt idrottsverksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ge klubbarna bättre möjlighet att få tillbaka de lite äldre ungdomar som slutat idrotta till följd av pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-09 Överlämnad: 2021-03-10 Anmäld: 2021-03-11 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga