unga skuldsatta

Skriftlig fråga 2001/02:525 av Jeppsson, Karin (s)

Jeppsson, Karin (s)

den 16 januari

Fråga 2001/02:525

av Karin Jeppsson (s) till statsrådet Britta Lejon om unga skuldsatta

Enligt en ny undersökning är det alltfler unga som inte klarar att betala sina räkningar i tid. Drygt 6 % av alla ungdomar mellan 18 och 25 år har betalningsanmärkningar. Under senare år är det i den här gruppen som antalet betalningsanmärkningar har ökat mest. Det är ingen bra start i livet för unga människor att tappa kontrollen över sin ekonomi. Risken är stor att det blir en tung börda som man får släpa på under många år. Att säga att de får skylla sig själva eller att de får lära sig en nyttig läxa är en ohållbar och oansvarig inställning. Det är en helt nödvändig konsumentpolitisk uppgift att informera och öka ungdomars medvetenhet om konsekvenserna av att tappa kontrollen över sin ekonomi och att hamna i skuldfällan. Det är viktigt att konsumentkunskap och privatekonomi får en framträdande plats i skolan.

Jag vill fråga konsumentministern vilka åtgärder hon tänker vidta med anledning av de nya uppgifterna om ungdomars betalningsanmärkningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-16 Anmäld: 2002-01-22 Besvarad: 2002-01-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-23)