unga och rättspsykiatrisk vård

Skriftlig fråga 2000/01:1576 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 14 augusti

Fråga 2000/01:1576

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om unga och rättspsykiatrisk vård

Att barn och ungdomar döms till sluten rättspsykiatrisk vård är inte vanligt. Men vid de tillfällen då det sker vårdas de unga förövarna tillsammans med vuxna. Detta har bl.a. Barnombudsmannen reagerat mot och krävt att unga intagna ska ges behandling separat. Av FN:s barnkonvention framgår att vården ska styras av barnens behov. Då förefaller det naturligt att unga människor separeras från vuxna och ges behandling som är anpassad efter deras behov.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förändra vården för de ungdomar som dömts till sluten rättspsykiatrisk vård?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-14 Besvarad: 2001-08-21 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-21)