unga missbrukare

Skriftlig fråga 2001/02:336 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 3 december

Fråga 2001/02:336

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om unga missbrukare

Enligt Göteborgsposten har heroinmissbruket ökat kraftigt i storstäderna. Unga missbrukare måste dock vänta ända tills att de fyllt 18 år innan de kan få en plats för avgiftning. Orsaken till det är att avgiftningsavdelningarna tillhör vuxenpsyk, och barn- och ungdomspsykiatrin inte klarar av att avgifta de unga narkomanerna.

Medan antalet ökar får alltså unga missbrukare inte den vård de så väl behöver. I dag tvingas unga heroinister vänta på en plats för att åtminstone bli avgiftade. "Under den tid som går avancerar ungdomarna snabbt i sitt missbruk" säger sjuksköterskan Kerstin Vikengren på Mini Maria i Göteborg. De unga fastnar i missbruket. Missbruket har sjunkit allt längre ned i åldrarna. "Många av dem vi träffar började röka heroin i 15-årsåldern och efter en tid övergår de till sprutor" säger kurator Magnus Andersson på Universitetssjukhuset i Malmö. 80 % av sprutnarkomanerna mellan 20 och 25 år är i dag heroinister, vilket inte var fallet för några år sedan.

"De unga narkomaner som får vård får den i regel så sent att de är väldigt nedgångna" säger Lars Pettersson, överdirektör på Socialstyrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att unga missbrukare ska få erforderlig vård och rehabilitering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-03 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-12)