Unga kvinnors växande skuldsättning

Skriftlig fråga 2010/11:417 av Karlsson, Christina (S)

Karlsson, Christina (S)

den 31 mars

Fråga

2010/11:417 Unga kvinnors växande skuldsättning

av Christina Karlsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Kronofogdemyndigheten har konstaterat att de ungas obetalda skulder ökar mer än de vuxnas. Det totala antalet ansökningar om betalningsförelägganden i Sverige under 2010 ökade med tre procent till dryga 1,2 miljoner ärenden. Den högsta ökningen gäller 20‑åringarna, deras obetalda skulder har ökat med 9 procent från 18 100 ärenden 2009 till 19 700 ärenden 2010.

Kronofogden konstaterar i sitt pressmeddelande att de obetalda skulderna ökar dubbelt så mycket hos de unga kvinnorna jämfört med männen i samma ålder. För de yngsta i åldersgruppen 18–22 år är ökningen som allra störst. De har ökat med 9 procent för 20‑åriga kvinnor under 2010, konstaterar kronofogden.

Obetalda skulder är ett allvarligt problem eftersom de kan leda till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning är ett mycket stort hinder, på väg in i vuxenlivet. För unga som fortfarande bor hemma innebär en betalningsanmärkning att det kan bli svårt att få köpa eller hyra en lägenhet.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att motverka unga kvinnors skuldsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-31 Anmäld: 2011-03-31 Svar anmält: 2011-04-13 Besvarad: 2011-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-13)