Unga homosexuella asylsökande

Skriftlig fråga 2005/06:1809 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1809 av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Unga homosexuella asylsökande

Enligt barnkonventionens bestämmelser, som också finns inskrivna i den nuvarande utlänningslagen, ska hänsyn tas till barnets bästa när det gäller bedömningen av rätten att få stanna i Sverige. Migrationsverkets handläggning av sådana ärenden präglas dock oftast av motsatsen; intresset av att avvisa asylsökande tycks väga tyngre än hänsynen till barnets bästa.

Migrationsverket i Malmö handlägger just nu ett ärende som med all önskvärd tydlighet visar på den inhumana tillämpningen av barnkonventionen. Det gäller en ung asylsökande man som i sitt hemland Albanien har mordhotats av sin egen pappa på grund av sin sexuella läggning. Den enda släkting som finns kvar i landet är en morbror, som dock vägrar att låta den asylsökande bo hos honom. Trots att ingen vuxen person vill ta emot den asylsökande vill Migrationsverket återsända honom till en oviss framtid i landet. Detta är ett av flera exempel där Migrationsverket har missuppfattat gällande lagstiftning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Barbro Holmberg:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Migrationsverket verkligen låter barnets bästa vara avgörande när det gäller återsändandet av ensamkommande ungdomar som söker asyl i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-19 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-19)