Ung och bidragsberoende

Skriftlig fråga 2007/08:793 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 15 februari

Fråga

2007/08:793 Ung och bidragsberoende

av Margareta Cederfelt (m)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I dagarna har statistik från Socialmedicinska databasen redovisats som tyvärr visar att under 2006 var andelen ungdomar som erhållit ekonomiskt bistånd längre tid än tio månader högre än under tidigt 1990-tal. Ca 10 procent av ungdomar mellan 20 och 24 år fick ekonomiskt bistånd.

Glädjande nog har andel bidragstagare beräknat på hela befolkningen minskat till 4,3 procent. Uttryckt i absoluta tal var det 392 000 personer år 2006 som erhöll socialbidrag jämfört med ca 500 000 personer under tidigt 1990-tal. Tyvärr finns det också statistik från Socialstyrelsen som visar att den grupp i befolkningen som är beroende av bidrag under en längre tid inte minskat. Enligt statistiken finns det två parallella trender varav en visar att allt färre behöver stöd medan det också finns de som har allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ur detta perspektiv är det angeläget att alliansens arbetsmarknadspolitik hjälper denna grupp att bryta utanförskapet. Tyvärr tar det tid för att åstadkomma varaktiga förändringar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ytterligare öka ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och slippa hamna i bidragsberoende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-15 Anmäld: 2008-02-15 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)