UNDP:s förtroendespricka

Skriftlig fråga 2018/19:821 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 13 maj ställde UNDP i Sverige in ett arrangemang av firandet av de mänskliga rättigheterna 70 år. Det skedde under abrupta former som väckte stor uppmärksamhet. Att sammankomsten inte blev av har kunnat kopplas till att en fotoutställning, som en annan del av festligheterna, misshagade regimen i Folkrepubliken Kina.

Det har blivit en tydlig politisk reaktion i Sverige. Den 13 juni träffade UNDP:s Nordenansvariga Camilla Brückner utrikesutskottet. Det blev ett timslångt sammanträde med många ledamöter från olika partier som i efterhand vittnade om att de inte fått fullgoda svar på sina frågor. UNDP kunde inte heller svara på om arrangemanget för firandet av mänskliga rättigheter skulle ske i Sverige igen i den tänkta formen inklusive fotoutställningen.

Sverige är ett land som tydligt arbetar för FN och utgör en viktig givarnation när det gäller UNDP:s verksamhet. Det finns således all anledning att slå vakt om ett oberoende som gör att det går att fria sig från alla misstankar att ha fallit till föga för hot från Folkrepubliken Kina. UNDP har ett viktigt ansvar att i närtid försöka laga den djupa förtroendespricka som nu uppstått.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Har ministern och regeringen tagit några kontakter med UNDP för att hantera den förtroendespricka som uppstått och efter de signaler statsrådet själv fått efter att institutionens Nordenansvariga den 13 juni djupt misslyckats med att förklara agerandet i och med ett avbrutet firande av de mänskliga rättigheterna 70 år i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-26 Överlämnad: 2019-06-27 Besvarad: 2019-07-11 Sista svarsdatum: 2019-07-11
Svar på skriftlig fråga