Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma

Skriftlig fråga 2010/11:604 av Thorell, Olle (S)

Thorell, Olle (S)

den 21 juni

Fråga

2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma

av Olle Thorell (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Jag har tidigare rest frågan om inrättandet av en kommission för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i Burma, på samma sätt som skedde i Sudan, Bosnien och Liberia. Statsrådet har undvikit att lämna tydliga besked om huruvida regeringen ämnar ställa sig bakom ett initiativet eller ej. FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Burma har föreslagit en så kallad commission of inquiry (COI) och en lång rad länder, bland annat närmare hälften av EU-länderna har anslutit sig till initiativet, dock ej Sverige.

Tillståndet för mänskliga rättigheter fortsätter att försämras. Ingen som helst förbättring har skett sedan valet i november. FN:s egen dokumentation ger otvetydiga bevis för utbredda MR-kränkningar, som användning av barnsoldater, utomrättsliga avrättningar och tortyr. Under de senaste månadernas upptrappade konflikt i Burmas minoritetsområden har regimen åter använt sig av systematiskt sexuellt våld för att kuva befolkningen. Ett tydligt fördömande från det internationella samfundet och en process som sätter strålkastarljuset på människorättsbrotten kan bidra till att skapa tryck på regimen och dess hantlangare. I skrivande stund våldtas, lemlästas och fördrivs människor i Burmas gränsområden. En konflikt som redan pågått i sex decennier ges nytt bränsle. Men ingen försoningsprocess eller demokratisering kommer någonsin att vara möjlig så länge människorättsbrott förtigs och offren inte ges upprättelse. Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD förordar också en COI. Att Sverige ännu inte gjort det är för mig svårbegripligt. Min fråga till statsrådet är enkel.

Kommer utrikesministern att ställa sig bakom initiativet att inrätta en undersökningskommission om MR-brott begångna i Burma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)