Underskott i statens finanser och frågan om ytterligare skattesänkningar

Skriftlig fråga 2009/10:403 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 14 januari

Fråga

2009/10:403 Underskott i statens finanser och frågan om ytterligare skattesänkningar

av Hans Hoff (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansdepartementet lämnade så sent som den 4 december en bedömning om att Sverige kommer att ha underskott under de tre kommande åren. Trots detta väljer regeringen att gå fram med skattesänkningar på lånade pengar. I år lånar regeringen 50 miljarder för att finansiera sina skattesänkningar. Nu flaggar vice statsministern för att hon vill låna ytterligare för att bland annat sänka inkomstskatterna med ca 20 miljarder kronor.

Min fråga är därför om finansministern har för avsikt att trots fortsatta underskott i statens finanser verka för att skatterna ska sänkas ytterligare.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-14 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-20 Svar anmält: 2010-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-20)