undersköterskornas arbetsuppgifter

Skriftlig fråga 2000/01:239 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 16 november

Fråga 2000/01:239

av Krister Örnfjäder (s) till socialminister Lars Engqvist om undersköterskornas arbetsuppgifter

Enligt uppgift så har Socialstyrelsen fattat ett beslut den 18 februari i år som innebär att undersköterskorna har fråntagits arbetsuppgifter de tidigare hade möjlighet att utföra. Dessa uppgifter ska nu endast sjuksköterskorna ha rätt att arbeta med i fortsättningen. Resultatet av denna förändring är att undersköterskorna fråntas mer avancerade arbetsuppgifter som de har utbildning att klara och sjuksköterskorna, som många gånger redan har fullt upp att göra, får mer arbete att utföra. Enligt min mening kommer detta att visa sig vara fel väg att gå när det gäller att hantera arbetssituationen inom sjuk- och hälsovården.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att de olika yrkeskategorierna ska få intressanta arbetsuppgifter med en bra arbetsfördelning inom sjuk- och hälsovården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-11-16 Anmäld: 2000-11-21 Besvarad: 2000-11-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-11-29)