Undersköterskeutbildningen inom vuxenutbildningen

Skriftlig fråga 2013/14:287 av Helmersson Olsson, Caroline (S)

Helmersson Olsson, Caroline (S)

den 20 december

Fråga

2013/14:287 Undersköterskeutbildningen inom vuxenutbildningen

av Caroline Helmersson Olsson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Det kommer snart att råda brist på undersköterskor. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting finns ett behov av 24 000 nya undersköterskor i landet inom fem år. Bara i Sörmland behövs 700 nya undersköterskor till 2019. Jag menar att det sannolikt behövs än fler för att klara den totala personalförsörjningen.

Hösten 2012 gick 3 142 elever på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, och det finns en tendens till att färre söker sig dit. Insatser inom vuxenutbildningen behövs för att klara personalförsörjningen i framtiden.

I dag prioriteras de som står längst från arbetsmarknaden att gå en undersköterskeutbildning inom vuxenutbildningen. Om du redan har en gymnasieutbildning eller ett arbete prioriteras du bort.

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att rikta resurser till undersköterskeutbildning inom vuxenutbildningen, och avser statsrådet att arbeta för att ändra regelverket så att även de med gymnasieutbildning eller arbete kan söka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-20 Anmäld: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-14 Svar anmält: 2014-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-14)