Underrättelsepersonals röjda identiteter med anledning av Transportstyrelsens it-haveri

Skriftlig fråga 2017/18:1113 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Svenska Dagbladet skriver tisdagen den 27 mars 2018 att outsourcingen av Transportstyrelsens it-drift till IBM har lett till att 30 anställda vid Kontoret för särskild inhämtning (KSI) har fått sina hemliga identiteter röjda.

Att anställda i Försvarsmakten som tillhör MUST:s avdelning KSI får sina identiteter röjda är ett direkt hot mot rikets säkerhet. Underrättelseagenterna inom KSI arbetar med personbaserad inhämtning såsom infiltration och spioneri. Att dessa svenska underrättelseagenters identiteter röjs försätter även andra människor, inklusive civila, i fara. Dessa underrättelseagenter är modiga och plikttrogna män och kvinnor som arbetar för vårt land, vår frihet och vår demokrati med livet som insats om så krävs.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar statsrådet vidta i syfte att garantera säkerheten för de individer vars identiteter har röjts och motverka att fler anställdas identiteter röjs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-06 Anmäld: 2018-04-10
Svar på skriftlig fråga