underleverantörerna

Skriftlig fråga 1999/2000:190 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga 1999/2000:190

av Carina Hägg (s) till statsrådet Mona Sahlin om underleverantörerna

En hotbild som skulle innebära att 80 % av underleverantörerna i Jönköpings län kommer att få svårt att överleva har framförts och upplevs oroande. Inte minst då det hotet berör en stor andel av företagen i Jönköpings län.

Vi talar här om de små och medelstora leverantörerna som omsätter mindre än 100 miljoner kronor. Jag har dock svårt att sätta tilltro till så dystra prognoser mot bakgrund av den livskraft och vilja till förändring som vi kan se hos dessa företag och anställda.

Nya krav som tillkommit och hanterats under senare år är just-in-time-leveranser, noll-fel och certifiering. En ytterligare stor förändring som tillkommit är förväntningar om att forma systemleverantörer. Därutöver saknas alltför ofta den kompetens som söks.

Inte minst kunskapen om hur viktiga underleverantörerna är för sysselsättningen, bör föranleda att dessa små och medelstora företags situation uppmärksammas extra. Nya krav på näringslivet leder samtidigt till att det ställs nya krav på politiken.

Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är:

Har regeringen vidtagit åtgärder för att medverka till att underleverantörer i Jönköpings län ska kunna gå en ljusare framtidsbild till mötes än den framförda hotbilden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-10 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-18)