Underlättande av fri etablering inom sjukvården

Skriftlig fråga 2007/08:1017 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 28 mars

Fråga

2007/08:1017 Underlättande av fri etablering inom sjukvården

av Anne Marie Brodén (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den förra borgerliga regeringens första åtgärd var att införa en etableringsfrihet för läkare och annan sjukvårdsutbildad personal. Syftet var att förbättra tillgängligheten till vården genom en större mångfald av utförare i konkurrens om patienternas val. Därmed skulle landstingens monopolställning som utförare brytas och de ineffektiva funktioner som vanligen följer med all sådan monopolsituation motverkas, så att fler patienter kom till rätt vård i rätt tid.

Bland de första åtgärder den efterträdande socialdemokratiska regeringen vidtog tillsammans med ett vänsterstöd i riksdagen var att upphäva varje form av fri etablering av läkare eller annan sjukvårdsutbildad yrkesgrupp.

Återigen hade patientens fria val av vårdgivare förhindrats, och de många entreprenörerna som finns inom vården och som ville arbeta efter eget huvud hade effektivt motarbetats.

Följden av detta styre är att vi i dag, till skillnad från större delen av världen, har en mycket liten del av fritt etablerade läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal utanför landstingens direkta styrning. Med en alliansregering är det äntligen möjligt att ändra på detta förhållande.

Ett märkbart problem är dock att finna en ekonomiskt ansvarsfull lösning på hur en fri etablering av sjukvårdsyrken bäst kan fungera.

Vad avser stadsrådet att vidta för åtgärder för att underlätta för fri etablering inom sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-28 Anmäld: 2008-03-28 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)