Underlag inför beslut om leverans av Meteor

Skriftlig fråga 2008/09:1128 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 7 augusti

Fråga

2008/09:1128 Underlag inför beslut om leverans av Meteor

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har investerat miljardbelopp i utvecklingen av jaktroboten Meteor med lång räckvidd sedan starten 2002. Det är det enda paneuropeiska försvarsmaterielprojektet av någon betydenhet som vi deltar i.

Enligt försvarsindustrin behöver alla underleverantörskontrakt omförhandlas för leveranser av Meteor som beställs efter augusti 2010. Ledtiderna är långa. Men en första delbetalning behöver bara göras två år före första leverans.

Enligt Flight International är Meteor av betydelse för att Gripen i simuleringar ska prestera bättre än JSF. Därmed är Meteor av betydelse för Gripenexporten.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt beslutsunderlag gällande Meteor före augusti 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-07 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-21 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-21)