Underlag för beslut om bosättning i Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:1544 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1544 Underlag för beslut om bosättning i Sverige

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Svenska Helsingforskommittén, Amnesty och Röda Korset hör till dem som kritiserar regeringen för att allt fler betraktas som säkerhetsrisker och därmed förvägras möjlighet att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket följer Säpos rekommendationer och avvisar personer utan insyn och utifrån hemligt beslutsunderlag.

Sveriges efterlevnad av konventioner ifrågasätts. Det finns en oro för att tröskeln för vad som betraktas som terrorism har sänkts för icke dömda personer.

Jag oroas också över att uppgifter som framkommit genom tortyr och annan inhuman behandling kan utgöra underlag även för svenska myndigheters agerande. Sverige använder sig av information som har sitt ursprung i länder där tortyr och annan inhuman behandling förekommer. Det är information som inte ska användas av något land.

Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder hon har vidtagit för att information utifrån tortyr och annan inhuman behandling inte ska ingå i underlaget för beslut om bosättning i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-22 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-22)