underhållsstödsutredningen

Skriftlig fråga 2003/04:1352 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 21 juni

Fråga 2003/04:1352

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Berit Andnor om Underhållsstödsutredningen

Den så kallade Underhållsstödsutredningen lämnades till regeringen i april 2003 och har därefter varit ute på remiss. Remissinstanserna har relativt samstämmigt ställt sig bakom huvuddragen av utredningens förslag.

Bakgrunden till utredningen var bland annat att en grupp föräldrar, som betalar underhåll för flera barn och haft normala inkomster, haft stora svårigheter att klara sina åtaganden. Så kan till exempel en trebarnsförälder ha marginaleffekter som motsvarar 30 % av bruttoinkomsten över 6 000 kr i månaden till följd av de regler som för närvarande gäller vid återbetalning av bidragsförskott. De höga kraven på vissa föräldrar har lett till att många fått stora skulder ackumulerade hos kronofogden samtidigt som de inte har utrymme för ett normalt liv, vare sig för sig själva eller tillsammans med sina barn.

Dagens regler för återbetalning tillkom under nittiotalets budgetsanering och många av oss varnade redan då för att de kom att bli alltför drastiska. Det är därför angeläget att en revidering av reglerna inte kommer att dröja för länge.

Jag vill därför fråga statsrådet Andnor om hon aktivt bereder förslag till förändrade regler för återbetalning av underhållsstöd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarad: 2004-07-05 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-05)