underhållsstödet

Skriftlig fråga 1999/2000:666 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 8 mars

Fråga 1999/2000:666

av Tomas Eneroth (s) till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstödet

År 1997 infördes ett nytt system för underhållsstöd med den goda avsikten att tydliggöra båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn. Fr.o.m. den 1 februari i år ändrades reglerna för hur återbetalningsbeloppet i underhållsstödet beräknas. Underhållsskyldiga med låga inkomster fick ekonomiska lättnader och därmed bättre förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter. Samtidigt fick underhållsskyldiga med normala inkomster och många barn stora höjningar, i vissa fall upp till 1 600 kr i månaden.

De flesta delar nog uppfattningen att varje underhållskyldig ska ta ett ekonomiskt ansvar för sina barn, men de kraftiga höjningarna av återbetalningsbeloppet har nu resulterat i att många inte kan fullgöra sitt ansvar mot barnen. I stället har de hamnat i en svår ekonomisk situation och får leva under existensminimum, och till slut hamnar ärendet hos kronofogden för indrivning. Från enskilda, men även från handläggare på försäkringskassan, får vi nu signaler om att detta är ohållbart och knappast kan ha varit avsikten.

Regeringen har tidigare aviserat en översyn av de familjeekonomiska stöden, vilket jag varmt välkomnar. Men utredningar tar tid @ och under tiden drabbas enskilda mycket svårt av de genomförda förändringarna i underhållsstödet. Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ till förändringar i underhållssystemet utöver den aviserade familjeekonomiska översynen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-08 Anmäld: 2000-03-14 Besvarad: 2000-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-15)