underhållsstöd

Skriftlig fråga 2001/02:794 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 21 februari

Fråga 2001/02:794

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstöd

En stor del av de allmänna målen hos kronofogdemyndigheterna berör skulder för underhållsstöd. Bakom detta döljs i vissa fall ovilja att ta det ekonomiska ansvar som föräldraskapet innebär. Långt vanligare är sannolikt att den berörde föräldern har så omfattande underhållskrav och så stora skulder att bördan blir övermäktig.

Detta gäller särskilt de föräldrar som betalar underhåll för många barn och har en låg eller normal inkomst. Systemets effekter för låg- och medelinkomsttagare med många barn är orimlig. En fyrbarnsförälder, som har en inkomst i storleksordningen 20 000 i månaden, betalar 31 % av bruttoinkomsten över 6 000 kr i månaden med skattade pengar. Detta innebär dels att marginaleffekterna blir extrema för en normalinkomsttagare, dels att han eller hon knappast får ekonomiskt utrymme att bygga upp ett eget liv efter en skilsmässa. De knappa ekonomiska omständigheterna gör vidare att föräldern får svårt att på jämlika villkor umgås med sina barn. Nuvarande regler skapar bitterhet och uppgivenhet hos de berörda föräldrarna.

Det är uppenbart att systemet måste göras om och att det brådskar. De berörda föräldrarna har nu fått vänta i flera år på att regelverket görs om. Vid den justering av underhållsstödet, som genomfördes för att skydda föräldrar med mycket låga inkomster ökade en redan då tuff betalningsbörda för heltidsarbetande flerbarnsföräldrar.

Jag vill fråga socialförsäkringsministern när hon avser att lägga fram förslag, som lindrar betalningsbördan för underhållsskyldiga föräldrar med flera barn och låga eller normala inkomster.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-21 Besvarad: 2002-02-27 Anmäld: 2002-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-27)