underhållsstöd för flera barn

Skriftlig fråga 2000/01:818 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 28 februari

Fråga 2000/01:818

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstöd för flera barn

Av de 6 921 personer i Örebro län, som år 2000 var skyldiga att betala underhåll för sina barn genom försäkringskassan hade nästan 3 000 skulder till kassan eller kronofogdemyndigheten. I ett tusental ärenden var skulderna över 20 000 kr och i några över 100 000 kr. Bland de högt skuldsatta finns ett antal föräldrar med normala inkomster och flera barn. En underhållsskyldig med tre barn och en inkomst om knappt 18 000 kr per månad har att betala 30 % av sin bruttoinkomst över 6 000 kr för underhållsstödet. Det leder alltför ofta till att han/hon inte har någon ekonomisk rörelsefrihet och ger upp.

Bland de ärenden, som nu finns hos kronofogden finns ett antal, där föräldrar trots stort engagemang för barnen och hårt arbete inte klarar underhållskraven. För dem blir den belastning, som underhållsstödet innebär, närmast omöjlig att klara. Många blir bittra både på samhället och sin tidigare familj och får svårt att klara kontakten med sina barn och att bygga upp en ny tillvaro.

Jag vill därför fråga socialförsäkringsministern om regeringen i samband med den pågående analysen av familjepolitiken kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt de grupper som drabbats hårdast av dagens regler för underhållsstöd.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06 Besvarad: 2001-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-06)