Underhållsgrupp Gotland

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari

Fråga 1999/2000:440

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland

Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt förredovisningen av förnödenheter.

Underhållsgrupp Gotland stöder även utbildningen av befäl, värnpliktiga och frivilliga på Gotland genom att tillhandahålla resurser som är anpassade till produktionen.

För närvarande arbetar runt 300 personer på underhållsgruppen.

I propositionen Det nya försvaret finns inte Underhållsgrupp Gotland nämnt över huvud taget. Detta har vållat en stor oro hos framför allt personalen som arbetar på Gotland. Oavsett hur framtiden ser ut för den militära närvaron på Gotland kommer det att behövas en underhållsfunktion.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att klarlägga framtiden för Underhållsgrupp Gotland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-01-13 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-18)