Underhållet av järnvägarna

Skriftlig fråga 2011/12:187 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 28 november

Fråga

2011/12:187 Underhållet av järnvägarna

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nyligen avslöjande SVT:s Västnytt att Trafikverket köpt ut företaget Balfour Beatty Rail för 125 miljoner kronor. Företaget klarade inte av att sköta vinterunderhållet och Trafikverket ansåg det som nödvändigt att bryta kontraktet för att kunna göra en ny upphandling. Skattebetalarna får alltså betala extra till ett företag för att de inte klarar av sitt uppdrag.

Underhållet av järnvägen är sedan ett antal år tillbaka konkurrensutsatt efter att innan dess ha bedrivits av Banverket (nuvarande Trafikverket) i egen regi. Färre personer på spåren och fler på kontoret är resultatet. Underhållet sker i dag ofta med underleverantörer i flera led där alla inte har kunskap om förhållanden på spåren. Företag konkurrerar om uppdragen genom att pressa priserna, anställa outbildad arbetskraft och försöka få mer betalt för arbete man menar inte ingår i avtalet. Fallet med BB Rail är ett exempel. Det finns fler exempel där Trafikverket har att välja på att betala extra eller betala för att säga upp avtalen.

Förra året anslog regeringen 800 miljoner kronor extra till underhåll. 125 miljoner av dessa har alltså använts till att säga upp ett avtal med en entreprenör som inte klarar av att sköta underhållet.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder så att de pengar som är avsatta för banunderhåll i statens budget ska gå till en robustare järnväg och inte till ersättning till företag som inte klarar av sitt uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-28 Anmäld: 2011-11-29 Besvarad: 2011-12-07 Svar anmält: 2011-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-07)