Underhåll av vägar

Skriftlig fråga 2017/18:1089 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det statliga vägnätet består av knappt 10 000 mil väg, och underhållsverksamheten av det statliga vägnätet sköts av Trafikverket genom upphandling.

Regeringen har valt att höja anslagen till vägunderhållet med endast 7 procent i den kommande tolvåriga nationella planen, vilket kan jämföras med 47 procent för järnvägsunderhållet. Som en följd har Trafikverkets generaldirektör varnat för att vi riskerar att få en sämre standard på delar av vägnätet och bygga upp en underhållsskuld.

Moderaterna står bakom regeringens satsningar på järnväg och matchar varenda krona, men när Trafikverket varnar för att regeringens politik leder till sämre vägar ser vi behovet av högre anslag också till våra vägar. Moderaterna satsar därför 6 miljarder mer än regeringen på vägunderhåll och snöröjning.

Nyligen figurerade uppgifter i Sveriges Television om att Trafikverket vill avsäga sig ansvaret för 2 000 mil statlig väg till privata aktörer, vilket skulle motsvara en femtedel av det statliga vägnätet.

Trafikverket har förnekat att det skulle ligga uttryckliga besparingsskäl bakom, men förnekar inte påståendet att underhållsansvar överförs till andra aktörer.

Med tanke på att Trafikverkets generaldirektör har varnat för att regeringens anslag inte räcker till för att hålla uppe standarden på hela vägnätet väcks många frågor med anledning av detta. Anslagen till vägunderhåll handlar om både tillgänglighet och trafiksäkerhet i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Stämmer det att Trafikverket överför ansvar för delar av det statliga vägnätet till privata aktörer, och hur många mil väg handlar det i så fall om?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-23 Överlämnad: 2018-03-23 Anmäld: 2018-03-26 Svarsdatum: 2018-04-04 Sista svarsdatum: 2018-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga