Underhåll av och investeringar i infrastruktur

Skriftlig fråga 2010/11:411 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 29 mars

Fråga

2010/11:411 Underhåll av och investeringar i infrastruktur

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Undersökningar som gjorts visar att Sverige när det gäller underhåll av infrastruktur hamnar i Europas bottenskikt.

Tyvärr är det på ett liknande sätt när det gäller nyinvesteringar, där vi satsat mindre än genomsnittet för västeuropeiska länder.

Samtidigt har vi haft en utveckling där företagens behov av transporter har ökat tillsammans med antalet fordon på vägar och järnvägar.

Denna situation borde ha inneburit att satsningarna skulle vara större än i dag, både för att täcka dagens och framtidens behov.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att föreslå för att förbättra situationen för underhåll och investeringar i vår infrastruktur.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-29 Anmäld: 2011-03-29 Besvarad: 2011-04-06 Svar anmält: 2011-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-06)