Underfinansieringen av välfärden

Skriftlig fråga 2019/20:186 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är krisläge i landets kommuner. Över en tredjedel räknar med att gå med förlust, skulderna ökar och skatterna höjs – i slutet av en högkonjunktur.

År 2022 kommer kommuner och landsting att behöva 38 miljarder kronor mer jämfört med i dag, om kvaliteten inte ska försämras. För en förbättring krävs ännu mer. Med andra ord behövs varenda krona och öre till den kommunala välfärden om inte nedskärningar i skola, vård och omsorg ska bli verklighet.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför följande:

 

Varför prioriterar ministern och regeringen att avskaffa värnskatten – när vi har krisläge i landets kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga