Underfinansieringen av migrationsdomstolarna

Skriftlig fråga 2019/20:305 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter flera år av en ohållbar migrationspolitik har Sveriges migrationsdomstolar ett mycket högt tryck på sig. Domstolarna måste framöver hantera ett mycket stort antal mål.

När regeringen presenterade sin höstbudget visade det sig att 178 miljoner saknades för att domstolarna ska kunna hantera sin uppgift på ett rimligt sätt. Det kommer att tvinga människor att under en längre tid leva i ovisshet om sin framtid. Det kommer också att innebära ökade kostnader för asylsökande som väntar på slutliga beslut. Bara Migrationsverkets ökade kostnader i mottagningssystemet till följd av färre avgjorda ärenden kommer att överstiga de medel som hade behövt tillföras migrationsdomstolarna.

Moderaterna tillför i vår skuggbudget de efterfrågade 178 miljonerna till migrationsdomstolarna för att väntetiderna ska bli rimliga, för att inte domstolarna ska tvingas till stora personalneddragningar och för att inte andra delar av migrations– och välfärdsystemen ska få ökade kostnader.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att genomföra andra reformer för att motverka att migrationsdomstolarna blir en flaskhals i migrationssystemet, och i så fall vilka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-15
Svar på skriftlig fråga