Underdimensionering av läkarutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:754 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:754 Underdimensionering av läkarutbildning

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Sedan många år råder det läkarbrist i Sverige. Detta är ett problem både för den enskilde medborgaren och vårdtagaren och för landstingen som behöver nyrekrytera för att kunna möta vårdbehoven i landet. Landstingen har försökt att bemöta bristen på läkare genom olika rekryteringsavtal med andra europeiska länder.

Bristen på läkarutbildningsplatser gör att många svenskar utbildar sig i andra länder, framför allt i Danmark och Polen. Många invandrade läkare som nu bor permanent i landet har fått svensk läkarlegitimation. Hälften av alla läkare som i dag får svensk läkarlegitimation har redan läkarlegitimation från andra länder.

En fortsatt underdimensionering av läkarutbildningen i Sverige betyder att vi dränerar andra länder på deras läkare samt omöjliggör för svenska ungdomar att fullfölja en läkarutbildning i hemlandet. I en rapport från den 31 januari 2007 anser Socialstyrelsen att fler utbildningsplatser behövs för läkare eftersom den ökning av utbildningen som planeras inte är tillräcklig.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Vilka långsiktiga steg tänker statsrådet vidta så att antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet utökas i befintliga lärosäten och kanske även nya platser tillförs nya lärosäten för att med det kunna bemöta vårdbehoven från landets medborgare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)