Underbehandling av benskörhet

Skriftlig fråga 2012/13:519 av Luttropp, Agneta (MP)

Luttropp, Agneta (MP)

den 16 maj

Fråga

2012/13:519 Underbehandling av benskörhet

av Agneta Luttropp (MP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Enligt forskning kommer varannan svensk kvinna och var fjärde svensk man någon gång i livet att bryta något ben i kroppen till följd av benskörhet. Förutom försämrad livskvalitet för den enskilde och för anhöriga är samhällskostnaden årligen stor.

Socialstyrelsen presenterade i maj 2012 nationella behandlingsriktlinjer som pekar på behovet av kraftigt ökad behandling men också av förebyggande insatser.

Att för få kvinnor behandlas är uppenbart. I en artikel i Svenska Dagbladet den 14 maj lyfts problematiken fram. Bland dem som uttalar sig i artikeln säger Göran Garellick, docent och registerhållare för Svenska höftprotesregistret, att av alla 175 vårdinsatser som mäts och jämförs i svensk sjukvård är måluppfyllelsen nog sämst på detta område. Det är underbehandling och ett förvånande ointresse att göra något för den här patientgruppen. Det har snarast blivit sämre på senare år. Men med ganska enkla medel kan man få ner återfallsfrakturerna kraftigt.

De som drabbas är i första hand äldre kvinnor. Det är tyvärr inte första gången denna grupps hälsoproblem inte ges samma uppmärksamhet och resurser som när det gäller män eller personer i yngre åldrar. Uppenbarligen har ännu inte riktlinjerna implementerats i landsting och regioner.

Är socialministern beredd att vidta åtgärder för att Socialstyrelsens riktlinjer ska implementeras i landsting och regioner så att äldre kvinnor med osteoporos kan få de insatser de behöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-16 Anmäld: 2013-05-16 Svar anmält: 2013-05-29 Besvarad: 2013-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)