UNDCP:s opiumbekämpning

Skriftlig fråga 1997/98:184 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:184 av Carina Hägg (s) till statsrådet Pierre Schori om UNDCP:s opiumbekämpning

Inom FN finns en särskild organisation, UNDCP med säte i Wien som bevakar drogfrågor. Svenskt stöd utgår till UNDCP med 40 miljoner budgetåret 1997. Sverige har sedan lång tid tillbaka haft en "hög profil" inom FN på narkotikaområdet och är ett av de tre länder som bidragit med över hälften av de medel som går till UNDCP:s basbudget.

Afghanistan beräknas vara den näst största producenten av opiumvallmo i världen. Beräkningar visar att produktionen samtidigt ökat med hela 25 %. Dessutom visar aktuella uppgifter att 96 % av opiumproduktionen återfinns i de delar som kontrolleras av de talibanska trupperna. De talibanska myndigheternas uttalande mot opiumodling har alltså inte avspeglat sig i praktisk handling.

UNDCP har nyligen startat ett samarbete för att stärka kontrollen. Samarbetet går ut på polissamarbete, harmonisering av lagstiftningen m.m. Man beräknar kostnaden till 25 miljoner US-dollar för de första fem åren. Jag delar oron över den dramatiskt ökade opiumproduktionen i Afghanistan men är tveksam till det realistiska i UNDCP:s strategi. Projektet verkar naivt och risken är uppenbar att även biståndspengar hamnar i krigskassan.

Min fråga till ministern är om regeringen förvissat sig om att UNDCP:s program mot opiumodling i Afghanistan är genomförbart.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-11-26 Anmäld: 1997-12-01 Besvarad: 1997-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga