Undantagen från mobilförbud i bil

Skriftlig fråga 2017/18:767 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Från och med den 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet att använda en mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning för förare under färd med motordrivet fordon. Endast utryckningsfordon i trängande fall är undantagna från förordningsändringen.

Utformningen av ändringen har mött skarp kritik, både på förhand och efter att den trätt i kraft. Bland annat har polisen påpekat att den nya förordningen kan inverka på spaningssituationer där föraren i och med den nya förordningen inte får hålla i kommunikationsradion, vilket försvårar kommunikationen.

Även busschaufförer i kollektivtrafik har drabbats när de inte längre fått hålla i sin kommunikationsutrustning för att kommunicera med passagerare och trafikledning.

Den 8 februari kom beskedet från regeringen att man infört ytterligare undantag från förbudet. Fordon som används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet undantas från förbudet. Även brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska samt personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall undantas.

Undantagen träder i kraft den 12 februari 2018, vilket innebär att nämnda verksamheter i närmare två veckor löpt risk att påverkas på ett negativt sätt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Bedömer statsrådet att den nya förordningen kommer att fungera som tänkt i och med de nya undantagen, eller löper ytterligare verksamheter risk att påverkas negativt av det nya förbudet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-09 Överlämnad: 2018-02-12 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga