Undantag från trängselskatt i Backa

Skriftlig fråga 2014/15:500 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid en interpellationsdebatt i kammaren den 20 februari 2015 kom frågan upp när Backaundantaget ska träda i kraft, vilket tidigare var sagt skulle ske den 1 januari 2015. Finansminister Magdalena Andersson lovade att inte dra utredningen i långbänk. De boende i Backa frågar sig om utredningen förhalas medvetet.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är:

Kommer ministern att genomföra undantaget på stationerna 17-21 eller är detta ett löfte ni tänker bryta?

Om ministern håller löftet, när kan vi förvänta oss att undantaget är i kraft? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-05-20
Svar på skriftlig fråga