Undantag för nöjesparker från förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Skriftlig fråga 2019/20:1325 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den pågående coronapandemin har under de senaste månaderna fått enorma konsekvenser för i stort sett samtliga näringslivsbranscher i Sverige. Det svenska näringslivet, den svenska arbetsmarknaden och den svenska ekonomin står inför sin största utmaning på mycket länge. Många branscher har drabbats så hårt av pandemin att de med största sannolikhet inte kommer att överleva. Vi vet i nuläget inte hur länge vi kommer att tillämpa social distansering, men vi vet att vi även måste planera för tiden när vi ska börja närma oss normala rutiner igen.

Besöksnäringen är en sådan bransch där aktörerna just nu kämpar. Det gäller i allra högsta grad för Liseberg, som är en viktig motor för hela Göteborg vad gäller besöksnäringen såsom hotell, restauranger, museer och shopping. Liseberg är även ett starkt internationellt varumärke.

De stora svenska nöjesparkerna Liseberg och Gröna Lund, vars öppning var planerad till april, är fortfarande stängda, och i dagsläget finns inget nytt öppningsdatum i sikte. Anledningen är att Polismyndigheten gör bedömningen att bestämmelserna om offentliga tillställningar ska tillämpas på nöjesparkerna, vilket betyder att parkerna, oavsett yta, max får ta emot 50 personer samtidigt.

Liseberg disponerar en yta på 170 000 kvadratmeter och Gröna Lund ca 40 000 kvadratmeter. Trots det väljer Polismyndigheten att utfärda ett generellt tillstånd för hela parkverksamheten, vilket i praktiken omöjliggör för nöjesparker som Liseberg och Gröna Lund att öppna.

En lång rad av anpassningar av verksamheterna har vidtagits för att möjliggöra en trygg och säker öppning. Liseberg står rustade med begränsningar i gästantal, virtuella köer och nya hygienrutiner och kommer dessutom att ställa in konserter och dans. Liseberg har dessutom en plan för en stegvis öppning med olika avgränsningar.

Men trots detta kommer nöjesparkerna i kläm jämfört med besöksanläggningar såsom djurparker, stadsparker, köpcentrum och byggvaruhus som kan hålla öppet med mycket små ingrepp i verksamheten.

Dagens regelverk innebär att man jämställer en utomhusanläggning som Liseberg med en konsertlokal på några hundra kvadratmeter. Nöjesparkerna bör prövas individuellt, och i bedömningarna bör man beakta de åtgärder som vidtagits och se till de unika förutsättningar som respektive anläggning har. Självklart är det av största vikt att nöjesparkerna fortsätter att mycket noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, hygien och begränsningar, likaså att de lyhört lyssnar till och följer nya anvisningar och rekommendationer.

Besöksnäringen är viktig för Göteborgsregionens, och hela Sveriges, ekonomi.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

Avser statsrådet och regeringen att undanta nöjesparker från förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-07 Överlämnad: 2020-05-08 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga