Uigurerna i Kina

Skriftlig fråga 2007/08:1072 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1072 Uigurerna i Kina

av Birgitta Eriksson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Uigurer är ett turkfolk på åtta–tio miljoner som i huvudsak är bosatta i Xinjiang i västra nuvarande Kina, särskilt förr kallat Östturkestan. Uigurerna är den största etniska gruppen i Xinjiang, 45 procent av befolkningen. Uigurerna är en av Kinas 56 officiellt erkända etniska grupper. Det finns även uiguriska samhällen i Kazachstan, Kirgizistan, Mongoliet, Uzbekistan, Turkiet samt en mindre grupp i Hunanprovinsen i södra Kina. Andelen hankineser har ökat i Xinjiang från ca 6 procent 1949 till 41 procent i dag, detta mycket genom en medveten invandringspolitik av samma slag som pågår i Tibet. Inflyttningen kan också jämföras med inflyttningen av etniska ryssar i Estland och Lettland under Sovjetunionen. Xinjiangs förhållande till Kina kan också jämföras med Kosovos till Serbien.

Xinjiang utgör en sjättedel av Kinas yta och är rikt på råvaror. Kinas provsprängningar har genomförts vid Lop Nor i Xinjiang.

Kinas förtryck av uigurerna och medvetna inflyttningspolitik har inte väckt samma uppmärksamhet som motsvarande politik i Tibet. En förklaring kan vara att uigurerna är muslimer och att deras självständighetssträvanden har utpekats som kopplad till muslimsk fundamentalism och terrorism. Xinjiang har inte heller av västvärlden uppfattats som en tidigare autonom stat på samma sätt som Tibet.

Hur avser statsrådet att bland annat i samband med OS uppmärksamma uigurernas situation i Kina och förhållandena i Xinjiang?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Svar anmält: 2008-04-17 Besvarad: 2008-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-17)