UF-företagande

Skriftlig fråga 2015/16:284 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Småföretagare är jobbskapare och utan näringslivet skulle vi inte ha råd med den service som så många invånare ser som självklar. Växande företag innebär inte bara fler jobb utan även mer kunskap, eventuell marknadsföring av vårt land, högre sysselsättning och såklart högre skatteintäkter. Allt detta kan ligga till grund för ett mer välmående folk, där problem med depression eller annan form av psykisk ohälsa minskar.

Ett aktivt företagande i Sverige möjliggör med andra ord ett väl fungerande samhälle. För att de med goda idéer ska lyckas, inspireras och lockas till att utvecklas ytterligare krävs det goda förutsättningar kombinerat med en företagsvänlig attityd från staten och från politiker.

Arbetslösheten för unga ligger i dag på chockerande höga nivåer och det finns umgängeskretsar där arbetslöshet under vardagarna är betydligt vanligare än att man går till ett arbete. Eftersom fyra av fem nya jobb kommer från småföretagen bör det ses som det område med störst potential för att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden, samtidigt som nya idéer – som ofta finns bland unga – kan förvandlas till något stort.

Genom Ung Företagsamhets utbildning, UF-företagande, erbjuds ungdomar en möjlighet att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. Tack vare att elever knyter nära kontakter med näringslivet och lyckas träna eller utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap kan de bygga vad som kan utvecklas till ett livsverk samtidigt som de under studietiden möter en verklighet bortom skolans väggar.

Flera av dem som påbörjat ett företag kan fortsätta efter att studierna avslutats och på så sätt slippa ett ofrivilligt val mellan fortsatta studier och arbetslöshet.

Statistiken från de satsningar som har gjorts talar ett tydligt språk. Utöver självklarheter som att de som drivit UF-företag i större utsträckning startar företag, anställer de också fler personer i sina företag. Deras företag har även en högre omsättning än andra i sina företag och livslängden på företagen är dessutom längre.

Enligt rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande (2013) av Karl Wennberg och Niklas Elert från näringslivets forskningsrapport RATIO, får UF-företagare en högre medelinkomst under livet, blir i större utsträckning chefer och har en högre etablering på arbetsmarknaden än andra. Nästan 300 000 elever har deltagit i UF-företagandet sedan starten 1980 och hela 81 procent tycker att det har varit lärorikt och utvecklande.

Med anledning av detta önskar jag att statsrådet Aida Hadzialic svarar på frågorna om hon avser att verka för att utveckla UF-företagande eller likande projekt i landets skolor och vad hon avser att göra för att öka möjligheten och intresset för unga att starta eller driva egna företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-06 Överlämnad: 2015-11-09 Anmäld: 2015-11-10 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18
Svar på skriftlig fråga