UD:s reserekommendationer

Skriftlig fråga 2016/17:352 av Maria Andersson Willner (S)

Maria Andersson Willner (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I de reserekommendationer som UD utfärdat för Somalia beskrivs att ”Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i. Utrikesdepartementet avråder med anledning av säkerhetsläget sedan 2006 från alla resor till Somalia. Avrådan gäller även de norra regionerna Somaliland och Puntland med undantag för Hargeisa och Berbera där en avrådan från icke nödvändiga resor gäller tills vidare.”

Detta påverkar möjligheten att resa och reseförsäkringar, bland annat, men det påverkar också möjligheten till investeringar och handelsutbyte. I till exempel Somaliland är kontrollen och säkerhetsläget betydligt annorlunda än i andra regioner.

Jag vill fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Har Sverige gjort någon prövning av säkerhetsläget i de norra delarna av Somalia utifrån de förutsättningar som råder i dag, och har utrikesministern för avsikt att se över reserekommendationerna för att underlätta för resor och investeringar i de mer stabila och säkra delarna av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-15 Överlämnad: 2016-11-18 Anmäld: 2016-11-22 Svarsdatum: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga