UD:s arbete med homo- och transfobi

Skriftlig fråga 2012/13:679 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 30 juli

Fråga

2012/13:679 UD:s arbete med homo- och transfobi

av Hannah Bergstedt (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) har presenterat den största undersökningen hittills om hatbrott mot och diskriminering av hbtq-personer, där 93 000 personer har svarat. Resultatet är skrämmande. Under en femårsperiod har 26 procent av deltagarna i undersökningen hotats eller utsatts för våld. Av de tillfrågade skolungdomarna är det två av tre personer som döljer eller ljuger om sin sexuella läggning på grund av rädsla. 60 procent av de ungdomar som definierar sig som hbtq-personer blir utsatta för negativa kommentarer i skolan, och 80 procent av dem som svarat rapporterar om den mobbning som hbtq-personer utsätts för. Av dem som besvarat enkäten har 19 procent känt sig diskriminerade då de sökt arbete. Unga hbtq-personer blir diskriminerade dagligen. Det är så illa att minst en av fyra utsatts för våld eller hot under den senaste femårsperioden, och samtidigt känner många att det är lönlöst att anmäla den här typen av brott.

Vi socialdemokrater kräver att den svenska regeringen visar en tydlig politisk linje och då inte bara i ord, utan också i handling. Vi anser att det krävs en aktiv plan för att motverka homofobi och transfobi på såväl nationell nivå som globalt. Inte minst bland utrikesministrarna inom EU och med EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör frågan lyftas särskilt. De svenska ambassadörerna och ambassaderna behöver också utbildas i frågor kring homo- och transfobi.

Avser utrikesministern att ta initiativ till att samtliga svenska ambassadörer och ambassader ges utbildning kring arbete med homo- och transfobifrågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-30 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-22 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-22)