Uddevalla kommun

Skriftlig fråga 1997/98:56 av Skårvik, Kenth (fp)

Skårvik, Kenth (fp)
Fråga 1997/98:56 av Kenth Skårvik (fp) till inrikesministern om Uddevalla kommun

Regeringen har nyligen beslutat att en utredning av en eventuell delning av Uddevalla kommun inte skall göras. Det gäller en delning där Ljungskile skulle bli huvudort i den nya kommunen.

Det finns en klar lokal opinion för en delning av kommunen och Uddevalla kommunfullmäktige har uttalat sig för en utredning om en delning. Även landstinget och länsstyrelsen har en positiv attityd till en utredning.

Mot denna bakgrund är det mycket märkligt att både Kammarkollegiet och regeringen motsatt sig att en utredning får göras för att se om Ljungskile har möjligheterna att bli en egen kommun.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till inrikesministern.

Vilka skäl ligger bakom regeringens beslut att inte utreda om Ljungskile kan bilda en egen kommun?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-10-14 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga