ubåtsprojektet Viking

Skriftlig fråga 1998/99:586 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)
Fråga 1998/99:586 av Jeppe Johnsson (m) till försvarsministern om ubåtsprojektet Viking

den 28 april

 

Sverige har i dag avancerade ubåtar, projekterade och tillverkade i Sverige. För närvarande pågår ett samnordiskt ubåtsprojekt, projekt Viking, mellan de tre nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige. Projektet syftar till gemensam nyanskaffning av nästa generation ubåtar. Finland deltager i projektet som observatör.

Osäkerheten som för närvarande råder om den svenska försvarspolitiken äventyrar projekt Viking. Risken är påtaglig att kompetenta medarbetare i projektet söker sig till annan verksamhet. Samma risk finns då det gäller personalen på våra ubåtar.

För försvarets del är det viktigt att ubåtar bibehålls till det antal som behövs för att upprätthålla kompetensen inom ubåtsförsvaret samt att klara nödvändiga uppgifter i kris och krig och i internationell verksamhet.

Nu behövs besked för att Sverige även i framtiden skall kunna ha en modern ubåtsflotta och för att den svenska försvarsindustrin, i samarbete med andra länder, skall kunna delta i framtagandet av nästa generation ubåtar. Enligt erfarna bedömare krävs åtminstone en volym om sju ubåtar för att kunna upprätthålla en tillfredsställande kvalitet i ubåtsvapnet, framförallt på personalsidan.

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att kunna säkra en tillräcklig storlek på det framtida svenska ubåtsförsvaret samt ge besked till den svenska försvarsindustrin som möjliggör fortsatt deltagande i projekt Viking?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-28 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga