ubåtsjaktförmågan

Skriftlig fråga 2000/01:975 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 26 mars

Fråga 2000/01:975

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtsjaktförmågan

Helikopterenheter behövs för att stödja stridskrafterna och deras styrka är god rörlighet och förmåga att samverka med bl.a. sjöstridskrafter. Eftersom dessa förmågor att verka i t.ex. marina insatsstyrkor ska utvecklas måste ubåtsjaktförmågan i saltvatten upprätthållas, vilket är den miljö som besättningarna måste tränas i för att kunna delta i internationella övningar.

Alla internationella hav utanför Östersjön är salta och om vi ska ha internationell kompetens måste övningar och utbildning ske i saltvattenförhållanden. Många Nato- och PFF-länders övningsmönster erbjuder goda möjligheter till kostnadseffektiva samövningar i västerhavet. Att ha tränad personal med därtill anpassad utrustning har ett stort värde när incidenter inträffar.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att Försvarsmaktens helikopterkompetens vad gäller ubåtsjaktförmåga i saltvatten kan säkerställas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-27 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-04)