Ubåtsbeställning

Skriftlig fråga 2013/14:460 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 28 februari

Fråga

2013/14:460 Ubåtsbeställning

av Anders Karlsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sverige har två tunga nischer inom försvarsindustrin, stridsflygplan och ubåtar. Saabs produktion av Gripenplan har nu fått en skjuts genom att Schweiz och Brasilien diskuterar/vill köpa in plan. Frågan är då vad som händer på ubåtssidan. 

Försvarets materielverk, FMV, har beställt en studie som ska undersöka förutsättningarna för att köpa ubåtar av Saab i stället för Kockums, som ägs av tyska Thyssen Krupp. Tidigare lär FMV ha fått ett brev där Kockums tyska ägare Thyssen Krupp föreslår att Kockums i Karlskrona ska bli centrum för att bygga små ubåtar. Samtidigt vill företaget ha tillgång till svensk teknik som Försvarsmakten hittills vägrat lämna ut. Svenska staten skulle också ha erbjudits att ta över en del av ägandet av Kockums.

FMV uppges nu mena att det inte är långsiktigt hållbart för skattebetalarna eller för Försvarsmakten att gå vidare med Thyssen Krupp och med ordern av ubåten A26. FMV säger sig vilja hitta en leverantör som kan innebära en långsiktig försörjningslösning. FMV säger sig vilja säkra att unik kompetens stannar i Sverige. Resultatet av dessa turer kan dock bli det motsatta. Beskedet att FMV överväger att köpa ubåtar av Saab kan bli ett dråpslag för de anställda på Kockums. Många av Kockums runt 1 000 anställda riskerar då att stå utan arbetsuppgifter, och detta utan att någon annan svensk ubåtsproduktion kommer till stånd.

Fråga:

Hur avser försvarsministern att agera för att säkerställa en svensk ubåtsproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-03-04 Besvarad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-12)