ubåtars agerande till sjöss

Skriftlig fråga 2001/02:1143 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 6 maj

Fråga 2001/02:1143

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtars agerande till sjöss

På onsdagskvällen den 24 april inträffade en incident mellan ett handelsfartyg och en av marinens ubåtar. Handelsfartyget siktade utanför Åstol något som först upplevdes som sjöfåglar. Men det visades vara ett periskop tillhörande en av marinens ubåtar som höll på att gå upp i övervattensläge. Handelsfartyget som låg i en babordsgir lyckades undvika en kollision med hundra meter tillgodo. Ubåten svarade inte på anrop. Denna incident kunde ha resulterat i en allvarlig sjöolycka. Enligt Göteborgs-Posten svarar informationschefen på Berga på frågan varför man går upp mitt i en farled att "förmodligen för att det var trångt om utrymme och befälhavaren inte känt till området tillräckligt väl" och att "i undervattensläge väjer ubåtar för alla farkoster i ytläge". Eftersom farlederna på Västkusten är livligt trafikerade är det mycket allvarligt när sådana incidenter uppkommer. Med tanke på hur nära det var en kollision måste något ha brustit i ubåtens befälhavares agerande eller instruktioner.

Med anledning av det inträffade vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Avser ministern att verka för en tydligare instruktion vad avser ubåtars agerande gentemot andra fartyg och båtar till sjöss?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-05-06 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-15)