Tyst godkännande

Skriftlig fråga 2012/13:450 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 18 april

Fråga

2012/13:450 Tyst godkännande

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Deklarationsförfarandets utveckling präglas av allt större förenklingar med förtryckta uppgifter och möjligheter att e-deklarera. Detta är en möjlighet som majoriteten nu använder.

Skatteförfarandeutredningen föreslog i delbetänkandet Tyst godkännande – ett nytt sätt att deklarera (SOU 2006:89) att deklarationssystemet förenklas genom så kallat tyst godkännande. Om de förtryckta uppgifterna är korrekta och tillräckliga för en riktig taxering ska deklarationen inte återsändas till Skatteverket eller bekräftas på elektronisk väg (tyst godkännande). Besparingar skulle kunna göras i fråga om pappersdeklaranterna, som fortfarande utgör ett betydande antal. Motsvarande tankar har väckts i fråga om fastighetstaxeringen av Bostadstaxeringsutredningen i betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52).

Jag har för två år sedan frågat statsrådet i ärendet, och han var då negativt inställd. Mot bakgrund av dagens ekonomiska läge borde idéer om rationaliseringar och besparingar väcka större intresse. Åtminstone borde departementet kunna bereda frågan.

Avser finansministern att närmare undersöka möjligheten till tyst godkännande inom fastighetstaxerings- och inkomstdeklarationsförfarandet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-04-18 Anmäld: 2013-04-19 Besvarad: 2013-04-24 Svar anmält: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)