Tydligare redovisning av pensionsbolagens avgifter

Skriftlig fråga 2006/07:1337 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1337 Tydligare redovisning av pensionsbolagens avgifter

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

På DN Debatt kan man den 7 juni läsa en artikel av en vd i ett pensionsbolag. Han menar att avgifterna för pensionsförsäkringar är dolda eller otydligt redovisade och ofta omotiverat höga. Enligt artikelförfattaren beror det på att branschen räknar med att potentiell avkastning säljer bättre än konstaterat låga avgifter. Därigenom, påstår han, kan en enskild pensionssparare luras på mellan 50 000 och mer än ½ miljon kronor under ett arbetsliv. Artikelförfattaren för också fram ett förslag om att alla avgifter öppet bör summeras så att branschen inte längre kan dölja de verkliga kostnader som går ut över spararnas kapital.

Min fråga till statsrådet är om han avser att ge Finansinspektionen eller någon annan myndighet i uppdrag att förbättra konsumenternas möjligheter att avläsa de samlade avgifterna som pensionsbolagen tar ut av sina sparare.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)