Tydligare märkning av livsmedel

Skriftlig fråga 2007/08:729 av Appelros, Staffan (m)

Appelros, Staffan (m)

den 7 februari

Fråga

2007/08:729 Tydligare märkning av livsmedel

av Staffan Appelros (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det behövs ett förtydligande vad gäller märkning på produkter som innehåller artificiellt socker. För oss konsumenter kan de sockerfria märkningarna se likadana ut men läser man på Livsmedelsverkets hemsida, där de utreder dessa begrepp, finns det klara skillnader. Är en produkt till exempel sockerfri betyder det att livsmedlet inte innehåller någon sockerart, varken tillförd eller naturligt. Är produkten däremot märkt med ”vanligt socker inte tillsatt” betyder det att en annan sockerart än sackaros har tillsatts. Gemensamt för dessa två exempel är dock att sötningsmedel har tillsatts och måste redovisas i näringsvärdesdeklarationen.

Dagens produktmärkning är vilseledande. Det är inte logiskt att märka en produkt med en etikett som beskriver vad varan inte innehåller. Det självklara bör vara att produkten man köper har en märkning med ämnen som den faktiskt innehåller, det är ju trots allt det som vi människor förtär.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ändra direktiven till Livsmedelsverket så att märkningen av sötningsmedel blir tydligare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)