Tydligare direktiv för Finansinspektionen avseende analyser av stora affärer

Skriftlig fråga 2011/12:462 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 9 mars

Fråga

2011/12:462 Tydligare direktiv för Finansinspektionen avseende analyser av stora affärer

av Per Åsling (C)

till statsrådet Peter Norman (M)

I skrivande stund planeras för en av Sveriges största livförsäkringsaffärer genom tiderna. Skandia Liv avser att förvärva Skandia AB från Old Mutual för 22,5 miljarder kronor. Köpeskillingen finansieras genom avyttring av spararnas placeringstillgångar. I detta läge är det viktigt att ansvarig myndighet – Finansinspektionen – bejakar livförsäkringstagarnas intressen och gör en grundlig bedömning av budet och affären som helhet. Därför är det oroande att Finansinspektionens ansvarige utredare den 6 februari uttalade sig i SvD om att FI inte planerar göra en egen prisgranskning av affären mellan Skandia Liv och Old Mutual, inte minst mot bakgrund av den högljudda mediedebatt som förekommit om att köpeskillingen är orimligt hög. Det är viktigt att Finansinspektionen tar till vara det allmänna samhällsperspektivet såväl som den enskilde livförsäkringstagarens bästa i sin bedömning.

En affär mellan nämnda bolag är komplicerad och krånglig. Samtidigt påverkar den ca 1,2 miljoner svenska livförsäkringstagare. Det är därför av största vikt att alla aspekter av affären granskas grundligt och oberoende. Den bäst lämpade parten att göra det är just Finansinspektionen.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är därför:

Avser statsrådet att ta initiativ till att ge Finansinspektionen tydligare direktiv och styrning för att säkerställa att inspektionen kan göra egna, självständiga bedömningar och analyser av stora affärer som berör en betydande del av Sveriges befolkning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-09 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-14 Svar anmält: 2012-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-14)